Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Społecznych w Resku

Wyszukiwanie zaawansowane

Mapa strony


Centrum Usług Społecznych w Resku


Harmonogramy wypłat świadczeń


Pomoc społeczna


Dodatki mieszkaniowe


Pomoc materialna dla uczniów


Fundusz alimentacyjny


Świadczenia rodzinne


Wsparcie Rodziny


Placówka wsparcia dziennego


Osoby Niepełnosprawne


Zespół interdyscyplinarny


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Informacje


Ogłoszenia


Strategie, programy i projekty


Do pobrania


Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku


Projekt "Centrum Usług Społecznych w Resku" POWR.02.08.00-00-0069/20-00


Konsultacje społeczne


Koordynator do spraw dostępności


Informacja publiczna do ponownego wykorzystania