Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Społecznych w Resku

Wyszukiwanie zaawansowane

Mapa strony


Projekt "Centrum Usług Społecznych w Resku" POWR.02.08.00-00-0069/20-00


Harmonogramy wypłat świadczeń


Sprawozdania


Pomoc społeczna


Dodatki mieszkaniowe


Pomoc materialna dla uczniów


Fundusz alimentacyjny


Świadczenia rodzinne


Wsparcie Rodziny


Placówka wsparcia dziennego


Osoby Niepełnosprawne


Informacje


Zespół interdyscyplinarny


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Ogłoszenia


Informator 2023 r.


Strategie, programy i projekty


Konsultacje społeczne


Koordynator do spraw dostępności


Informacja publiczna do ponownego wykorzystania